Søg
Close this search box.

FORTROLIGHED

 CVR nr. 31936330

PERSONDATAPOLITIK FOR BEHANDLING AF ANSØGNINGER

Severin A/S, tp@severinkursuscenter.dk, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart, er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger som indgår i ansøgninger eller fremkommer som led i en ansættelsesproces.

Severin behandler som en del af virksomhedens rekrutterings- og ansættelsesproces, de oplysninger, som ansøgere fremkommer med i deres ansøgninger, herunder navn, adresse, uddannelse, erhvervserfaring mv., dvs. som udgangspunkt ganske almindelige oplysninger. Det anbefales ikke at fremkomme med personfølsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger, race, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, straffeforhold mv. i ansøgningen. Hvis Severin A/S får behov for at indhente og behandle personfølsomme oplysninger, om en ansøger, vil dette udelukkende ske efter forudgående samtykke fra den pågældende ansøger.

Hvis en ansøger får afslag på det ansøgte job, gemmer Severin A/S ansøgerens ansøgning og oplysninger i op til et halvt år efter afslaget. I tilfælde af, at der kommer andre stillinger, der matcher den pågældende ansøgers profil, kan Severin rette henvendelse til den pågældende ansøger med henblik på besættelse af denne stilling. Ansøgninger slettes således efter 6 mdr., medmindre den pågældende ansøger giver tilladelse til, at Severin kan gemme ansøgningen i længere tid.

Ansøgere har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Severin A/S har om ansøgeren. Ansøgere har også ret til at få korrigeret deres oplysninger, hvis disse ikke er korrekte, ligesom ansøgere har ret til at komme med indsigelse mod eller anmodning om sletning eller begrænsning af behandlingen af ansøgerens oplysninger. Henvendelse, spørgsmål og indsigelser omkring ansøgerens oplysninger rettes til tp@severinkursuscenter.dk, direktør Tina Pedersen, telefon 21440430.

Såfremt ansøgeren tilbydes ansættelse i Severin A/S, overføres de oplysninger, som er indhentet i forbindelse med ansættelsesproceduren til en personalemappe. Oplysninger om ansatte behandles i henhold til Severin A/S’ ”Persondatapolitik for Personaleoplysninger”.

Severin A/S har truffet en række teknologiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte ansøgeres personoplysninger imod manipulation, tab mv., samt mod at andre uberettiget får adgang til ansøgeres oplysninger. Kun de ansatte i Severin A/S, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til ansøgeres personoplysninger, har adgang til disse.

Severin A/S sikkerhedsprocedurer bliver løbende opdateret.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger sker i modstrid med lovgivningen, kan du indgive en klage til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, E-MAIL dt@datatilsynet.dk

 

PERSONDATAPOLITIK FOR PERSONALEOPLYSNINGER

Severin A/S behandler som led i dit ansættelsesforhold en række almindelige oplysninger om dig, som f.eks. navn, adresse, uddannelse, mv. Derudover behandler Severin A/S oplysninger i form af personnummer (sundhedsoplysninger, hvis relevant). Severin A/S, tp@severinkursuscenter.dk, direktør Tina Pedersen, telefon 21440430, er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Oplysninger behandles udelukkende til brug for dit ansættelsesforhold. Visse af dine oplysninger kan blive videregivet til eksterne databehandlere, f.eks. et lønbureau, ligesom at SKAT vil modtage oplysninger om dig til brug af skattebetaling. I forbindelse med en evt. tvist mellem Severin A/S og dig som medarbejder, kan dine personoplysninger blive videregivet til f.eks. Severins A/S arbejdsgiverorganisation eller advokat.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret af Severin A/S i op til 5 år efter din fratrædelse. Dette skyldes, at en evt. sag om efterbetalingskrav kan rejses indtil 5 år efter din fratrædelse, og at de personoplysninger, som Severin A/S har om dig i den forbindelse, kan være relevante. Herefter vil dine oplysninger blive slettet. Det er kun oplysninger der er relevante for en evt. sag, som vil blive gemt. Øvrige oplysninger vil blive slettet, når din ansættelse stopper.

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Severin A/S har om dig. Du har også ret til at få korrigeret dine oplysninger, hvis disse ikke er korrekte, ligesom du har ret til at komme med indsigelse mod eller anmodning om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine oplysninger. Det vil bero på en konkret vurdering i overensstemmelse med lovgivningen, hvorvidt din anmodning om indsigelse, sletning mv. kan imødekommes. Henvendelse, spørgsmål og indsigelser omkring dine oplysninger rettes til tp@severinkursuscenter.dk, direktør Tina Pedersen, telefon 21440430.

Hvis du har givet samtykke til behandling af visse oplysninger, f.eks. brug af dit billede, kan du altid trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det alene fremadrettet virkning.

Severin A/S har truffet en række teknologiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab mv. samt mod, at andre uberettiget får adgang til dine oplysninger. Kun de ansatte i Severin A/S, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til dine personoplysninger har adgang til disse.  Severin A/S sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger sker i modstrid med lovgivningen, kan du indgive en klage til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, E-MAIL dt@datatilsynet.dk

Dette dokument vil løbende blive opdateret.