Søg
Close this search box.

Vi vil gerne gøre en forskel

Ansvarlighed for medmennesker og miljøet

Severins Vision

At have glade gæster som kommer igen, og bliver ambassadører

Severins Mission

Vi tilbyder autentiske rammer til gode oplevelser gennem kvalitet, personlighed og tryghed

Samfundsansvar og CSR på Severin

Hvert år byder vi mere end 80.000 gæster velkommen til Severin, hvilket betyder, at vi har kontakt med mange mennesker hver dag. Dette giver os et stort ansvar som vi har fokus på ved løbende at sætte klare mål og skabe kontinuerlige tiltag for at fremme den bæredygtige udvikling.

Derfor har vi blandt andet det økologiske spisemærke i bronze, er certificeret med “God Adgang”, har energimærke A i vores nye konferencefaciliteter og er Green Key certificeret.

Læs mere om vores mange tiltag herunder:

Certificeringer og vedvarende energi​

På Severin fokuserer vi fortsat på at blive endnu bedre til at passe på vores omgivelser, og vi forbedrer løbende vores indsatser omkring miljøhensyn. Det betyder, at vi i dag:

 • er Green Key certificeret, og det betyder for dig som gæst, at vi lever op til en række stramme miljøkrav.
 • har økologisk spisemærke i bronze (30-60% økologi), og arbejder hver dag med fokus på lokale råvarer, bæredygtighed og madspild.
 • producerer dele af vores strøm og varmt vand via solcelle- og solfangeranlæg, hvilket sparer minimum 15 ton CO2 hvert år.
 • sælger overskudsmad via Too Good To Go
 • er en del af mærkeordningen GodAdgang. Mere end 15% af danskerne er berørt af en funktionsnedsættelse. God tilgængelighed er en forudsætning for at mennesker med funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre.

Medarbejdertrivsel, arbejdsglæde og sundhed

Medarbejderne er Severins DNA, og det er dem, der gør hele forskellen. Derfor skal vi tage rigtig godt vare på dem alle. Det betyder, at vi:

 • kårer Månedens Severiner: Alle medarbejdere stemmer på en god kollega, som fortjener at blive fremhævet.
 • kårer Årets Severiner: Alle medarbejdere stemmer på en af de 12, der er blevet kåret som Månedens Severiner.
 • arbejder fokuseret med vores APV og lytter til alle kollegaers ønsker og behov, for at de hver især opnår et godt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk.
 • arbejder målrettet med medarbejdertrivsel og bruger bl.a. Worklife barometeret ”Howdy” til både fysisk og mental trivsel.
 • udøver værdibaseret, målrettet, synlig og dialog baseret ledelse, hvor opfølgning på den enkeltes indsats og konstruktiv feedback er en naturlighed hos os.
 • arbejder målrettet på at beholde ældre medarbejdere så længe som muligt og tilpasser deres arbejdstid efter deres ønsker.

Vi vil gerne være noget for nogen…​

Det er vigtigt for os, at vi støtter dem, der har brug for en ekstra hånd. På Severin betyder det, at vi kontinuerligt:

 • uddanner elever: Vi har i alt 2 elevpladser i vores reception, 4 i vores køkken og 2 i vores restaurant
 • er virksomhedscenter for Jobcenter Middelfart: Vi har 4 pladser, hvor vi hjælper borgere i arbejdsprøvning
 • vi støtter minimum ét velgørenhedsprojekt hvert år og har siden 2017 støttet Danske Hospitalsklovne gennem diverse tiltag.
 • vi er en del af mærkeordningen GodAdgang. God tilgængelighed er en forudsætning for at mennesker med funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre.

Vi støtter Danske Hospitalsklovne

Danske Hospitalsklovne arbejder for at styrke indlagte børns livsglæde og livsmod, så de bedre kan stå sygdomsforløbet igennem. Klovnene møder og anerkender barnet der, hvor det er. I angsten, i glæden, i kedsomheden.

Her på Severin støtter vi Danske Hospitalsklovne ved at sælge blandt andet merchandise og ved at give dig mulighed for at reducere madspild ved at købe en kageboks med hjem.

Du kan også gøre en god gerning ved at snøre løbeskoene, mens du er på Severin! Vi donerer nemlig 1 kr. pr. løbet kilometer til hospitalsklovnene.

Alle indtægter fra ovenstående går direkte til Danske Hospitalsklovne. Udover dette danner vi også rammen om noget af deres uddannelse her på stedet, som en del af vores sponsorat til klovnene. Det synes vi er win-win på Severin.

Vi har adopteret en skoleklasse

Severin har igennem Relationsnetværkets projekt “virksomheder adopterer skoleklasser” adopteret en lokal skoleklasse, som besøger os flere gange om året.

Skoleklassen har været “ansat” på Severin fra de gik i 1. klasse og er det indtil de går i 9. klasse. Eleverne deltager aktivt i vores dagligdag, når de er på besøg.

Projektet med vores adopterede skoleklasse er en fantastisk måde at fremvise og introducere unge mennesker til Hotel- og Restaurationsbranchen.

Vi har indtil videre haft meget fokus på bæredygtighed, trivsel og vores “Vild med vilje” have, men eleverne synes, det er allersjovest at være med i de praktiske gøremål som f.eks. at hjælpe til i køkkenet, restauranten eller teknisk afdeling.

"Vild med vilje" haven fremmer biodiversiteten​

Ikke mindre end 2.786 m2 har fugle, bier, insekter og andre smådyr fået at boltre sig på i vores store forhave, der er omlagt til vild naturhave. Insekthoteller, frugttræer og masser af vilde blomster og buske tilbyder både føde og overnatningsmulighed for vores vilde gæster – til gavn og glæde for dem, os og ikke mindst biodiversiteten.

Ganske som vi på Severin altid har gratis kaffe på maskinen, er der i den vilde have nektar fra blomster til fri afbenyttelse for insekter og bier, der kan samle ind til glæde for de fynske frugtavlere og i sidste ende vores gæster, der således kan nyde frisk fynsk frugt de næste mange år.

Haven er udviklet i samarbejde med Kirstine Kot og OKNygaard. De har sået en god biodivers blomsterblanding, der blomster i forår- og sommermånederne, mens prydbuskene træder i karakter i løbet af efteråret, når blomsterne begynder at hænge med hovederne. Det er med fuldt overlæg, at blomsternes visne stængler og hoveder får lov at stå vinteren over, da de giver overvintringsmuligheder for mange lokale dyr og insekter.

Med vores ”vild med vilje” have giver vi plads til vild natur og inspirerer vores gæster til at gøre det samme derhjemme. Have for have gør vi en forskel for biodiversiteten og slår et slag for en grøn, bæredygtig fremtid.

Severin er partner i vildmedvilje.dk, der arbejder for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig.

Genanvendelse og affaldsminimering

Vi arbejder kontinuerligt med at nedbringe vores madspild.

Derfor har vi også affaldssortering i 9 fraktioner, hvor vores gæster som en naturlig del hjælper med at sortere, når de er gæst hos os.

Vi stiller krav til vores leverandører omkring miljø og etik. For eksempel leveres økologisk grønt i genbrugsemballage, som tages med retur efter levering, da vi stiller krav om mindre emballage.

Vores forbrug af plastikvandflasker blev udfaset i 2021, hvor vi gik over til stationære vandstationer i hele huset og ved alle konferencelokaler.

Indkøbspolitik og ansvarlighed

Det er vigtigt for os, at vi lever op til vores kunders krav og ønsker – og vi gør det med et smil. Derfor stiller vi store krav til os selv og vores leverandører. Det betyder, at vi på Severin:

 • Holder os opdaterede omkring læring og formidling, så vi kan skabe de bedste rammer, hvor du kan fordybe dig eller lade dig inspirere
 • Arbejder med at udvikle velsmagende mad til allergikere og andre, som ønsker særligt tilberedt kost
 • Stiller krav til vores leverandører omkring miljø og etik
 • Har fokus på, at god tilgængelighed er en forudsætning for at mennesker med funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre. Vi er derfor en del af mærkeordningen GodAdgang.
Statsaftale SKI aftale

Vi er leverandør på SKI-rammeaftalen / Statsaftalen og kan levere hotelophold på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som leverandør lever vi op til en række minimumskriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar